מדיניות ביטולים, החזר כספי והחזרות

מדיניות החזרה – מה לעשות אם קניתי מוצר ואני רוצה להחזיר?

אפשר להחזיר או לבטל מוצר עד 14 ימים ללא דמי ביטול עסקה לא כולל את דמי המשלוח שלא יוחזרו בכל מקרה.

הנה כמה דברים שחשוב לדעת על החזרות וביטולים:

·       אפשר להחזיר מוצר בתוך 14 יום בכפוף לחוק להגנת הצרכן.

·       אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתם בחוק רשאים לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בעלת האתר לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

·       ניתן להחזיר פריטים באריזתם המקורית בלבד.

לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה אלא את הערכה כולה.

·       על מנת למנוע אי נעימות ותביעת נזקים אנו מבקשים לוודא כי המוצר לא נפגם/ התקלקל/ ניזוק, בעת החזרת המוצר יש לארוז את המוצר על כל חלקיו.

·       בעלת האתר תבצע בדיקה למוצר לאחר חזרתו וככל ויתגלה כי המוצר נפגם בעלת האתר תהא רשאית לתבוע את נזקיה בשל פגם במוצר שהוחזר.

·       לתשומת לבך, עפ”י החוק ניתן לגבות דמי ביטול של עד 5% מעלות המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך מבין שניהם.

 
כיצד ניתן להחזיר או להחליף מוצר?

לצורך החזרה או החלפה של פריטים אנא וודאו כי ברשותכם הוכחת קנייה ( חשבונית, קבלה מקורית) של המוצר, שלא נעשה שימוש בפריט ושמחוברת אליו התווית המקורית ולהגיע עם הוכחת קנייה והפריט עצמו לחנות האתר.

אם המוצר עומד בקריטריונים להחזרה, תוכלו לקבל זיכוי או החזר כספי לבחירתכם בסכום הפריט שנרכש (לא כולל דמי משלוח, אריזה וטיפול)

מה עושים במקרה שמוצר הגיע פגום?
אנו מעניקים למוצרינו אחריות של 3 חודשים. אם הבחנתם בפגם כלשהו במוצר ששלחנו, נבקשכם לשלוח אלינו צילום של הפגם בתוספת הוכחת קנייה ומספר טלפון למייל שירות הלקוחות: info @ lodfukim.org, ונחזור אליכם בהקדם. לתשומת לבכם, האחריות אינה חלה במקרים בהם הפגם הוא תוצאה של שימוש או טיפול לא סביר במוצר.

 
מדיניות ביטולים

לקוחות האתר רשאים להודיע על ביטול עסקת השתתפות בקורס/סדנא/קבוצה/סיור וכדומה עד 14 ימים לפני מועד קיום הארוע.

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה לבעלת האתר בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח – הנמוך מביניהם.

יובהר כי בעלת האתר נושאת בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא תשיב בעלת האתר את העלות שנשאה בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש״ח – הנמוך מביניהם.

לקוחות האתר רשאים להודיע על ביטול עסקת קנית מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”). כמוכן הצרכן נדרש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לבעלת האתר באמצעות טופס יצירת קשר באתר או הודעה אלקטרונית לכתובת info @ lodfukim.org, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום הזמנת הקורס או ארוע, או קבלת מסמך הזמנה המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המוקדם מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בעלת האתר לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

בביטול עסקה שלא עקב:

(1) פגם או אי התאמה במוצר; או

(2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או

(3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר בעלת האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בעלת האתר בהתאם להוראות החוק.

על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו לחנות בעלת האתר. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לבעלת האתר ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעמה.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר בעלת האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות בעלת האתר במקום שבו נמסר לו ויודיע לה על כך.

 
הודעת ביטול עסקה יכול שתימסר על ידי הרוכש לבעלת האתר ע”י שליחת טופס יצירת קשר אשר באתר