הצהרת נגישות Accessibility

הנגשת התכנים לכולם חשובה לנו ביותר ואנו מתקנים ומשפרים את הדפים באופן שוטף. בכל מקרה אתם יכולים לקבל כל מידע ישירות מאיתנו אם מצאתם חלק באתר שאינו נגיש עבורכם.
הסירו חשש מליבכם אם לא הצלחתם או נבצר מכם לקבל מידע/שרות באמצעות האתר אז בוודאי נספק לכם אותו ישירות מאיתנו, כל שרות שלנו שתצטרכו.

האתר בבניה ועובר שידרוגים ועידכונים כל הזמן להיות מונגש לחלוטין בהתאם לתקנה 35, ת.י. 5568 להנגשת אתרי אינטרנט ו Wcag 2.0. בחרתי בתקן AA. באייקון הנגישות פירוט על הכלים בהן השתמשתי להנגשת האתר וכן הסבר איך לפנות אלינו אם יש צורך בתיקון תקלה או שיפור הנגישות.

בנוגע למיקום הפיזי שלנו זה מאד תלוי בשרות שאתם זקוקים לו, רוב המידע הוא מידע אונליין וכך גם השירותים המסופקים. אם מתקיימות פגישות פיזיות אנו דואגים לקיים אותן במקומות נגישים ברחבי הארץ.
1. לבאי הקליניקה בעגור 17 בלהבים יש שביל גישה בחצר המאפשר כניסה עד למדרגת הקליניקה.
2. לבאים לגלריה בית פתוח מוזארט בעכו, גישה נגישה בבניין ומעלית עד אלינו.

נתקלתם בבעיה או הארה דברו איתנו ישירות, אני בניתי את האתר ואני גם מתחזק אותו ללא חברה חיצונית אז אל תהססו לפנות:
דוא”ל: info @ lodfukim.org
סלולרי: 054-9707666
המשך יומטוב

Making the content accessible to everyone is extremely important to us and we fix and improve the pages regularly. In any case, you can get any information directly from us if you found a part of the site that is not accessible to you.
Remove fear from your heart if you were unable or prevented from receiving information/service through the website then we will surely provide it to you directly from us, any service of ours you may need.

The site is under construction and undergoing upgrades and updates all the time to be completely accessible in accordance with the regulation 35, T.I. 5568 for the accessibility of websites and Wcag 2.0. I chose the AA standard. The accessibility icon details the tools I used to make the website accessible, as well as an explanation of how to contact us if there is a need to repair a fault or improve accessibility.

Regarding our physical location, it very much depends on the service you need, most of the information is online information and so are the services provided. The physical meetings, if they are held, we make sure to hold in accessible places throughout the country.
1. Visitors to the clinic at Agur 17 in Lehavim have an access path in the yard that allows entry up to the steps of the clinic.
2. For visitors to the Muzart Open House gallery in Acre, accessible access in the building and an elevator up to us.

If you encounter a problem or clarification, talk to us directly, I designed the site and I also maintain it without an external company, so don’t hesitate to contact:
Email: info @ lodfukim.org
Cell phone: 054-9707666
Have a good day